Private galleries

These galleries contain set of photographs from photo sessions and are locked by private passwords which knows only the owner of the gallery.

Gallerie zde umístěné jsou určené pro fotografie pořízené v rámci individuálního focení. Veškeré galerie jsou uzamčené heslem, které má k dispozici pouze majitel dané galerie.